Uppgifter 35 - 37

Ladda ner DTK Provpass 5


Handelsmannen Abraham Stenholms marknadsbesök

Ht14 Dtk 05 35

35. Hur lång var resvägen från Luleå till Nederkalix under sommaren jämfört med under vintern?

A 3 mil längre
B 6 mil längre
C 3 mil kortare
D 6 mil kortare

I bilden ser vi att handelsmannen Abraham Stenholm gjorde tre resor till Nederkalix (NK) under det avbildade året. Dessa resor skedde i januari, juli och augusti.

Resan i januari når precis fram till ringen i bilden som symboliserar en sträcka på 5 mil och ressträckan till Nederkalix var därför ca 5 mil under vintern.

Resan i juli däremot hamnade mellan ringen som symboliserar en sträcka på 5 mil och den som symboliserar en sträcka på 10 mil i bilden, lite närmare 10 mil än 5 mil, och ressträckan till Nederkalix under sommaren var därför ca 8 mil.

Skillnaden mellan dessa två ressträckor är därmed:

8 – 5 = 3 mil

Eftersom resvägen på sommaren var längre än resvägen på vintern så är rätt svar alltså alternativ A (3 mil längre).


36. Hur länge varade marknadsbesöket i Jokkmokk?

A 4 dagar
B 7 dagar
C 14 dagar
D 17 dagar

Resor till Jokkmokk betecknas med bokstaven ”J” i bilden och vi ser att handelsmannen Abraham Stenholm gjorde en resa till Jokkmokk i februari.

Den svarta rutan under ”J” i bilden visar längden på marknadsbesöket. Eftersom februari månad har 28 (ibland 29) dagar så kan vi på en gång utesluta alternativ C och D då den svarta rutan tar upp mycket mindre än halva månadssektorn i bilden.

Om vi sedan tittar på rutan under ”G” i bilden så ser vi att den är ungefär lika stor som rutan under ”J” och då de två rutorna tillsammans tar upp mindre än halva månadssektorn så kan vi även utesluta alternativ B eftersom 7 dagar är en fjärdedels månad.

Rätt svar är alltså alternativ A (4 dagar).


37. Hur lång tid gick det från marknadsbesöket i Gällivare till det sista redovisade marknadsbesöket under sjöfartssäsongen?

A 4 månader
B 5,5 månader
C 7 månader
D 8,5 månader

Resor till Gällivare betecknas med bokstaven ”G” i bilden och vi ser att handelsmannen Abraham Stenholm gjorde en resa till Gällivare runt den 10:e februari.

Sjöfartssäsongen sträcker sig mellan juni och oktober. Det sista redovisade marknadsbesöket under säsongen gick till Råneå som betecknas med bokstaven ”R” i bilden. Detta besök skedde runt den 1:a september.

Från 10:e februari till 1:a september är det ca 7 månader.

Rätt svar är alltså alternativ C (7 månader).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 35 - 37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se