Uppgift 26

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


400 kvinnor och män fick frågan: Vad läser du oftast - kvällstidningen eller morgontidningen? 140 personer svarade kvällstidningen och resten svarade morgontidningen. Hur många män tillfrågades?

(1) 60 kvinnor svarade att de oftast läste kvällstidningen.

(2) Det var lika många män som kvinnor som svarade att de oftast läste morgontidningen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften undersöker vi varje påstående för sig och sedan tillsammans.

(1): Detta påstående ger oss hur många män som läste kvällstidiningen, men inget om hur många män som läste morgontidningen. Vi kan alltså inte säga något om hur många män som totalt var tillfrågade.

(2): Med hjälp av detta påstående kan vi beräkna hur många män som läste morgontidningen, men inte hur många män som läste kvällstidningen. Vi kan alltså inte säga något om hur många män som totalt var tillfrågade.

(1) och (2) tillsammans: Från (1) vet vi hur många män som läste kvällstidningen och från (2) vet vi hur många män som läste morgontidningen. Med hjälp av båda påståendena kan vi beräkna hur många män som var tillfrågade, vilket ger oss svaret på frågan.

Rätt svar är svarsalternativ C, då vi med båda påståendena kan beräkna hur många män som var tillfrågade.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se