Kvantitativa jämförelser

13. 3x > y

 1. Kvantitet I:    x
 2. Kvantitet II:   y
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Det finns ingen information om värden på x och y, så informationen är otillräcklig.

Man kan ganska lätt hitta värden som uppfyller A och B:
x = 1, y = 2 respektive x = 100, y = 2

Svar: D


14. H är en regelbunden sexhörning.

hp 24 provpass 5_kva 14

 1. Kvantitet I:    Andelen av H som är skuggad
 2. Kvantitet II:   Andelen av H som inte är skuggad
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

hp 24 provpass 5_kva 14

Innervinklar i en hexagon är 120 grader, eftersom vinkelsumman är 720 grader (\(=180\cdot 4\), fyra inskrivna trianglar).

Drar man diagonaler bildas sex innervinklar i centrum. Vinkelsumman av dessa är 360 grader, ett helt varv. Två sådana vinklar bildar 120 grader.

Detta ger vinkel A = vinkel B. Det ger att ytorna/trianglarna som respektive vinkel “spänner upp” måste vara lika eftersom de delar motstående sida.

Alltså måste de vita trianglarna tillsammans utgöra samma area som de skuggade.

Svar: C


15. \(2(x-4)=\frac{1}{2}\)

 1. Kvantitet I:    x
 2. Kvantitet II:   5
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

 

$$2(x-4)=\frac{1}{2}$$ $$(x-4)=\frac{1}{4}$$ $$x=\frac{1}{4}+4=\frac{17}{4}=4,25$$ $$5 > 4,25$$ Svar: B


 16. f(x) = 4x + 8
     g(x) = 2x + 4

 1. Kvantitet I:    f(a)
 2. Kvantitet II:   g(2a)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

$$f(a)=4a+8$$ $$g(2a)=2\cdot 2a+4=4a+4$$
$$4a+8 > 4a+4\; \text{för}\; a>0$$ Svar: A


17. En mätserie består av tio heltal mellan 1 och 50. Mätseriens median är 25.

 1. Kvantitet I:   Mätseriens median om det största och det minsta mätvärdet tas bort
 2. Kvantitet II:  25
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Medianväde definieras som värdet mitt i serien. Om det initialt är 25 och man sedan tar bort det största respektive minsta, så förändras inte vilket värde som är mitt i serien.

Exempel:
1, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 42, 50
Median: 25
_, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 42, __
Median 25

Svar: C


18. Kvantitet I:    \(4\cdot 10^{-2}\)

 1.   Kvantitet II:   \(\frac{1}{400}\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

$$4\cdot 10^{-2} = 0,04$$ $$\frac{1}{400} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{4} \cdot 10^{-2} = 0,0025$$ $$0,04 > 0,0025$$ Svar: A


19. \(-1 <x<0\)
      \(0<y<1\)

 1. Kvantitet I:    \(\frac{y}{x}\)
 2. Kvantitet II:   \(\frac{x}{y}\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Titta på skillnaden mellan kvantiteterna.

$$\frac{y}{x}-\frac{x}{y}=\frac{y^2}{xy}-\frac{x^2}{xy}=\frac{y^2-x^2}{xy}$$

Nämnaren (xy) är alltid negativ eftersom \(x<0\) och \(y>0\). Täljaren \(y^2-x^2\) kan vara både positiv och negativ beroende på värden på x och y.

Skillnaden kan alltså både vara positiv och negativ. Informationen är således otillräcklig.

Svar: D


20. Fyrhörningen ABCD är en kvadrat. De två parallella linjerna \(L_1\) och \(L_2\) går genom punkten C respektive punkten A.

hp 24 provpass 5 kva 20

 1. Kvantitet I:     \(20^\circ\)
 2. Kvantitet II:    \(x-50^\circ\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

AB är parallell med CD, så vinkeln mellan AB och linjen \(L_2\) är 20°. Vinkel BAD är 90° (rät). Tillsammans med vinkeln \(x\) är dessa 180° (ett halvt varv): $$x + 20° + 90° = 180°$$ $$x = 70°$$ Kvantitet II \(= x - 50° = 20° =\) Kvantitet I

Svar: C


21. \(x<0\)

 1. Kvantitet I:    \((x+4)(x-2)\)
 2. Kvantitet II:   \((x-4)(x+2)\)
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Expandera parenteserna. $$Kvantitet\; I\; = x^2+2x-8$$ $$Kvantitet\; II\; = x^2-2x-8$$ Skillnaden mellan kvantitet I och II är:
Kvantitet I - Kvantitet II \(= 2x - (-2x) = 4x\)

Eftersom \(x<0\) så är skillnaden alltid negativ, så Kvantitet II är större än Kvantitet I.

Svar: B


22. Priset på en vara stiger med \(20\%\) per år.

 1. Kvantitet I:   Den tid det tar tills priset har fördubblats
 2. Kvantitet II:  5 år
 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Efter 1 år är priset 1,2 ggr högre.
Efter 2 år är priset \(1,2\cdot 1,2 = 1,44\) ggr högre
Efter 4 år är priset \(1,44\cdot 1,44 = 2,0736\) ggr högre

Priset har alltså mer än fördubblats på 4 år.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Provpass 5 - KVA? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se