Matematisk problemlösning

1. En rätvinklig triangel och en kvadrat är placerade enligt figuren. Hur lång är sträckan x?

hp_24_provpass_2_1

 1. 6 cm
 2. 7 cm
 3. 8 cm
 4. 9 cm

I figuren är kvadratens area \(16 \;cm^2\), alltså är sidan roten ur 16, dvs 4 cm.
Triangelns area är \(6 cm^2\). Ytan på en triangel är \(\frac{b\cdot h}{2}\). Basen b är 4 cm (se kvadraten). Vi får \(\frac{4\cdot h}{2}=6\). Då måste h vara = 3.
Totalt blir sträckan \(x=4+3=7\)

Svar: B


 2. x och y uppfyller sambandet 2x + 3xy - 4y = 10. Vilket värde har x om y = -2?

 1. \(-18\)
 2. \(-\frac{9}{2}\)
 3. \(-2\)
 4. \(-\frac{1}{2}\)

Då \(y=-2\) får vi ekvationen \(2x+3x\cdot (-2)-4\cdot (-2)=10\)
Vi multiplicerar och får \(2x-6x+8=10\)
Förenkling ger \(-4x=2\), dvs. \(x=-\frac{1}{2}\)

Svar: D


 3. \(f(x) = \frac{x}{2}-1\)

Vilket svarsalternativ visar grafen till funktionen f?

hp_24_provpass_2_3a
hp_24_provpass_2_3b
hp_24_provpass_2_3c
hp_24_provpass_2_3d

Då \(x=0\) är \(y=-1\), då har vi en punkt i koordinatsystemet som innebär att linjen skär y-axeln då \(y=-1\).
Räta linjens ekvation är \(y=kx+m\). k är riktningskoefficient, dvs. lutningen på linjen. I detta fall är \(k=\frac{1}{2}\), vilket innebär att för varje steg i x-riktning stiger y med \(\frac{1}{2}\).

Svar: D


4. 60 % av x är 39. Vad är x?

 1. 60
 2. 65
 3. 72
 4. 78

$$60\% \cdot x = 0,6x = 39$$ $$x= \frac{39}{0,6} = 65$$

Svar: B


5. Vilket svarsalternativ motsvarar a(b + c) - b(a + c) + c(b - a)?

 1. 0
 2. ab - bc - ac
 3. 2(ab + ac + bc)
 4. 2c + bc - a

\begin{align*}
a(b + c) - b(a + c) + c(b - a)&=\\
=ab + ac - ba - bc + cb - ca&=\\
=ab + ac - ab - bc + bc - ac &= 0
\end{align*}

Svar: A


6. Hur stor är vinkeln x?

hp_24_provpass_2_6

 1. \(25^\circ\)
 2. \(32^\circ\)
 3. \(57^\circ\)
 4. \(58^\circ\)

Kalla den okända vinkeln y som är längst ned till vänster $$90^\circ+ 65^\circ + y = 180^\circ$$ då vinkelsumman i en triangel \(= 180^\circ\)
$$y = 180^\circ-90^\circ-65^\circ = 25^\circ$$ $$25^\circ + 123^\circ + x = 180^\circ$$ $$x = 180^\circ - 25^\circ - 123^\circ = 32^\circ$$

Svar: B


7.      a > 0
         b < 0

Vilken av punkterna i koordinatsystemet nedan kan ha koordinaterna (\(a^2b, ab^3\))?

hp_24_provpass_2_xyz_uppgift 7

 1. P
 2. Q
 3. R
 4. S

$$x=a^2\cdot b \Rightarrow a^2>0, \;\;\;b<0 \Rightarrow x<0$$ $$y=a\cdot b^3 \Rightarrow a>0, \;\;\;b^3<0 \Rightarrow y<0$$ (3:e kvadranten)

Svar: C


8. En stängd låda med innermåtten 50 cm x 54 cm x 72 cm innehåller klossar med måtten 5 cm x 6 cm x 9 cm. Hur många klossar kan det som mest finnas i lådan?

 1. 270
 2. 500
 3. 650
 4. 720

Lådans volym: \(194\,400 \;cm^3\)
Klossarnas volym: \(270 \;cm^3\)
$$\text{Antal klossar}= \frac{194\,400}{270}=720$$ Svar: D


9. \(xy \neq 0\)

Vilket svarsalternativ motsvarar \(\frac{2xy(3xy+15y)}{6xy^2}\)?

 1. \(x+y\)
 2. \(3x+15\)
 3. \(x+15y\)
 4. \(\frac{2x^2y+5}{2xy}\)

Bryt ut 3y ur parentesen \(\Rightarrow\) $$\frac{6x\cdot y^2\cdot (x+5)}{6x\cdot y^2}=(x+5)$$ Svar: A


10. För heltalen x, y och z gäller att xyz = 12 och att 0 < x < y < z. Vilket är det största möjliga värdet på z - x?

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 6

För att \(z-x\) skall bli så stort som möjligt behöver \(x\) vara så lite som möjligt och \(z\) så stor som möjligt.
Minsta värdet \(x\) kan vara om (\(0
Vilket ger att \(yz=12\). Möjliga tal med produkten 12 är \(2\cdot 6\) och \(3\cdot 4\).
Ger att \(z=6\). Då blir \(z-x=5\)

Svar: C


11. Laila har sex enfärgade kulor och tre lådor: A, B och C. I låda A finns det två röda och en vit kula. I låda B finns det en röd och två vita kulor. Låda C är tom. Laila plockar slumpmässigt en kula ur låda A och en kula ur låda B och lägger dem i låda C.
Hur stor är då sannolikheten att alla tre lådorna innehåller en röd och en vit kula?

 1. \(\frac{1}{3}\)
 2. \(\frac{2}{3}\)
 3. \(\frac{1}{9}\)
 4. \(\frac{4}{9}\)

För att låda A skall innehålla en röd och en vit efter dragningen krävs att man drar en röd. Sannolikheten för detta är \(\frac{2}{3}\). För att låda B skall innehålla en röd och en vit efter dragningen krävs att man drar en vit. Sannolikheten för detta är \(\frac{2}{3}\). Den kombinerade sannolikheten blir då \(\frac{2}{3}\) gånger \(\frac{2}{3}\) dvs \(\frac{4}{9}\). Efter att man dragit en röd från låda A och en vit från låda B och lagt dem i låda C kommer låda C att innehålla en röd och en vit.

Svar: D

 


12. Vilket svarsalternativ är lika med \(2(2^5+2^5)\)

 1. \(2^6\)
 2. \(2^7\)
 3. \(2^{11}\)
 4. \(2^{12}\)

$$2(2^5+2^5) = 2(2 \cdot 2^5)=2(2^6)=2^7$$ Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Provpass 2 - XYZ? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se