HT 2023 - Oktober

Testa dina kunskap genom att göra quizet och ta del av våra lösningsförslag för högskoleprovet oktober 2023.