Uppgift 26

 26. I en låda finns det enfärgade kulor: vita, svarta och gula. Hur många svarta kulor finns det i lådan?

(1) I lådan finns det 100 vita kulor, vilket är en tredjedel av det sammanlagda antalet svarta och gula kulor.

(2) I lådan finns det 100 gula kulor, vilket är hälften så många som antalet svarta kulor.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Om man granskar påståendena var för sig så ser man att man från (1) kan inte dra några slutsatser om antalet svarta kulor. Det beror ju av många de gula är, och det vet vi inte. Men från (2) kan man dra slutsatsen att antalet svarta kulor måste vara \( 100\cdot 2 = 200\) stycken.

Alltså finns tillräcklig information i (2) men ej i (1), dvs alternativ B.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se