Uppgift 23

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Hampus, Lena, Moa och Rickard är lärare, De undervisar alla i olika ämnen och varje lärare undervisar i endast ett ämne. Vilket ämne undervisar Moa i?

(1) Hampus eller Lena undervisar i naturkunskap. Moa eller Rickard undervisar i fysik.

(2) Hampus eller Rickard undervisar i engelska. Lena eller Moa undervisar i samhällskunskap.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften för vi logiska resonemang för att se om vi kan avgöra vilket ämne Moa undervisar i.

Det går snabbt att dra slutsatsen att inget av påståendena ensamt ger någon definit information om vilket ämne Moa undervisar i. Så vi får undersöka påståendena tillsammans:

Vi antar att Hampus undervisar i naturkunskap. Det medför att Lena undervisar i samhällskunskap, vilket medför att Moa undervisar i fysik.

Nu antar vi att det är Lena som undervisar i naturkunskap. Det medför att Hampus undervisar i engelska, vilket medför att Rickard undervisar i fysik och att Moa undervisar i samhällskunskap.

Båda svaren ovan funkar med påstående (1) och (2), men eftersom vi kan få fram fler korrekta svar kan uppgiften inte lösas och rätt svarsalternativ är E.

Svar: E

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se