Uppgift 25

 25. På ett bord ligger fem läroböcker på rad: en biologibok, en engelskabok, en fysikbok, en kemibok och en matematikbok. Böckerna är numrerade 1–5 från vänster till höger. Vilket nummer har matematikboken?

(1) Kemiboken ligger intill både matematikboken och fysikboken. Kemiboken har nummer 2. Matematikboken har inte nummer 3.

(2) Engelskaboken ligger intill biologiboken. Biologiboken ligger intill fysikboken.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Böckerna betecknas B(iologi) E(ngelska) F(ysik) M(atematik) K(emi)
K ligger mellan F och M. Alltså har vi sviten FKM eller MKF. De ligger på platserna 1-3 eller 3-5
M har inte nummer 3, så sviten måste vara 1-3
Det betyder att E och B finns på platserna 4-5
Ovanstående information får vi från 1. Vi vet dock inte ordningsföljden mellan E och B så även informationen i 2 behövs. B ligger bredvid F. Alltså plats 4. Lösningen är MKFBE
Informationen i 2 ensamt ger otillräcklig information om MKF. Alltså behövs både 1 och 2 och de ger tillsammans tillräcklig information
Svar C

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se