Uppgift 25

 25. På ett bord ligger fem läroböcker på rad: en biologibok, en engelskabok, en fysikbok, en kemibok och en matematikbok. Böckerna är numrerade 1–5 från vänster till höger. Vilket nummer har matematikboken?

(1) Kemiboken ligger intill både matematikboken och fysikboken. Kemiboken har nummer 2. Matematikboken har inte nummer 3.

(2) Engelskaboken ligger intill biologiboken. Biologiboken ligger intill fysikboken.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Vi beteckna böckerna med B för Biologiboken, E för Engelskaboken, F för Fysikboken, K för Kemiboken och M för Matematikboken.
Utifrån påstående (1) vet vi att K-boken ligger mellan M-boken och F-boken, samt vet vi att K-boken har nummer 2 och M-boken har inte nummer 3. Då M och F-boken ligger intil Kemiboken så måste en av dem ha nummer 1 och den andra nummer 3, då vi också får veta att m-boken inte kan ha nummer 3 så måste den då ha nummer 1. Oberoende av vart E och B-boken ligger.
I påstående (2) så får vi bara veta att E ligger intill B och B ligger intill F, vilket är onödvändig för att lösa uppgiften. Därför finns det bara tillräcklig information i (1).

Svar A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se