Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är \(\frac{5}{2}-\frac{8}{5}\)?

A. -0,3
B. 0,9
C. 1,2
D. 1,7

Lösningsförslag

För att lösa denna fråga behöver vi beräkna uttrycket med hjälp av bråkräkning.

För att kunna utföra subtraktionen behöver vi först hitta bråktalens minsta gemensamma nämnare och sedan subtrahera dem med varandra:

$$\begin{align}\frac{5}{2}-\frac{8}{5} &= \frac{5\cdot 5}{2\cdot 5}-\frac{8\cdot 2}{5\cdot 2}\\ &= \frac{25}{10}-\frac{16}{10} \\ &= \frac{9}{10} = 0,9\end{align}$$

Svaret är alltså 0,9 och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se