Uppgift 25

$$m=\frac{j^k}{(\sqrt{j\,})^k}\cdot x^0$$

Vilket värde har m?

(1) j = 4 ; k = 3
(2) j = k + 1 ; x = j
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men ej i (2)
  2. i (2) men ej i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena

Lösning

1. Försök lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet (1).

Vi stoppar in de värden som vi har fått för j och k i formeln och får då

$$\\m=\frac{4^{3}}{(\sqrt{4})^{3}}\cdot x^{0}\\\\m=\frac{64}{8}\cdot 1=8\\$$

Slutsats: Tillräcklig information för lösning av uppgiften fås av enbart (1).

2. Försök lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet (2).

Vi får att j = k + 1 och att x = j. Det ger att x = j = k + 1

VI stoppar in dessa värden i formeln och får

$$\\m=\frac{(k+1)^{k}}{(\sqrt{k+1})^{k}}\cdot (k+1)^{0}\\\\\\m=\frac{(k+1)^{k}}{(k+1)^{\frac{k}{2}}}=(k+1)^{\frac{k}{2}}\\$$

Längre än så här kommer vi inte då vi varken har ett värde på k eller m.

Slutsats: Tillräcklig information för lösning av uppgiften fås inte av enbart (2).

Vi kan alltså lösa uppgiften med hjälp av (1) men inte med (2) vilket ger att vårt svar blir alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se