Uppgift 9

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(\frac{9x-13}{2}=1\)

Vad är x?

A. \(\frac{11}{9}\)

B. \(\frac{14}{9}\)

C. \(\frac{5}{3}\)

D. \(\frac{14}{3}\)

Lösningsförslag

Den här uppgiften löser vi med hjälp av ekvationslösning:

$$\begin{align} \frac{9x-13}{2} & =1 \\ 9x-13 &= 2\\ 9x &= 15\\ x&=\frac{15}{9} = \frac{5}{3} \end{align}$$

Genom att lösa ekvationen får vi fram svaret \(x=\frac{5}{3}\), vilket ger att rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se