Uppgift 2

Medelvärdet av tre på varandra följande heltal är 947. Vad är summan av det minsta och det största talet?

A   1 884
B   1 886
C   1 894
D   1 896


Vi inför beteckningen n för det mittersta av värdena. Därmed blir det första värdet n – 1, det andra värdet n och det tredje värdet n + 1.

Medelvärdet av de tre talen beräknar vi så här:

$$medelv\ddot{a}rdet=\frac{summan\,av\,v\ddot{a}rdena}{antalet\,v\ddot{a}rden}=$$

$$=\frac{(n-1)+n+(n+1)}{3}=$$

$$=\frac{n-1+n+n+1}{3}=$$

$$=\frac{3n}{3}=n$$

Eftersom vi från uppgiftstexten vet att medelvärdet av de tre talen är lika med 947 måste n = 947 gälla.

Summan av det minsta och det största talet kan vi skriva så här:

$$(n-1)+(n+1)=n-1+n+1=2n$$

Eftersom vi vet värdet på talet n får vi

$$2n={\color{Magenta} 2}\cdot 947=$$

$$={\color{Magenta} 2}\cdot 900+{\color{Magenta} 2}\cdot 40+{\color{Magenta} 2}\cdot 7=$$

$$=1\,800+80+14=1\,894$$

Den sökta summan är alltså 1894.

Rätt svarsalternativ är därför C (1894).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se