Uppgift 28

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


a, b, c och d är olika heltal större än 0 sådana att b+c=a+d.
Vilket värde har talet d?

(1) b+d=13

(2) a+c=9

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För denna uppgift är det bra att veta:
För att kunna hitta en lösning till flera obekanta variabler behöver vi ha minst lika många ekvationer som det finns obekanta variabler. Har vi färre ekvationer än obekanta variabler då kan vi inte hitta en lösning till variablerna.

Från uppgiften och påståendena (1) och (2) vet vi att vi har fyra obekanta variabler (a, b, c och d) som alla är olika heltal, och tre ekvationer (b+c=a+d, b+d=13, a+c=9). Vi kan därför direkt konstatera att vi inte kan lösa uppgiften med något av påståendena, eftersom vi har färre ekvationer än obekanta variabler. Rätt svar är alltså E.

Om detta inte är tydligt så uppmuntrar vi er att gå igenom uppgiften noggrannare för att själva se att det inte går att hitta en lösning.

Svar: E

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se