Uppgift 14

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


En tärning kastades tio gånger och visade följande värden:
1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6

Kvantitet I: Medelvärdet
Kvantitet II: Medianen

A: I är större än II
B: II är större än I
C: I är lika med II
D: Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift beräknar vi medianen och medelvärdet.

Eftersom antalet kast är jämnt får vi medianen genom att beräkna medelvärdet av kast fem och kast sex. Detta ger:

$$\frac{4+4}{2}=4$$

Medianen är alltså 4.

Medelvärdet får vi genom att addera resultaten av kasten och dela med antalet kast. Det ger:

$$\frac{1+1+2+3+4+4+5+6+6+6}{10}=\frac{38}{10}=3,8$$

Medelvärdet är alltså 3,8 och vi ser nu att medelvärdet är mindre än medianen, vilket betyder att svarsalternativ B är rätt.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se